Rande s mestom: Rača kedysi a dnes

Rande s mestom: Rača kedysi a dnes

Petro filio Racha an una parte, tam civibus Posoniensibus quam hostipes de Austria et Hungaria ab altera supravocati sunt confessi…,
Peter, syn Racha, na jednej strane, ako aj bratislavskí mešťania a hostia z Rakúska a Uhorska na druhej strane vypovedali, že (…), krátky úryvok z listiny z roku 1296.
O čom presne vypovedá tento prameň z konca 13. storočia? Prečo sa Rača Račou volá? Kto boli jej prví obyvatelia? Ako sa do nej dostalo vinohradníctvo? Akí šľachtici tu žili v stredoveku a v rannom novoveku?

Sprievodca: Ivan Chylák

Termín: 17. 6. 2023

Trasa vychádzky je BEZBARIÉROVÁ.