Slovak EnglishEnglishUkrainian
 • Dnes je 2. marec 2024
 • Youtube
 • Instagram
 • Slovak EnglishEnglishUkrainian
Ludwig Bagin a Žofia Lysá PhD.

Rande s mestom: Príbehy pomníkov a pamätných tabúľ Starého Mesta

29. 6. 2022, streda, 17:00
so sprievodkyňou Helenou Navrátilovou

Nielen na významných rodákov Bratislavy, ale aj na mnohé slávne osobnosti, ktoré naše mesto navštívili alebo v ňom pôsobili, môžeme spomínať v uliciach Starého Mesta prostredníctvom pamätných tabúľ a pomníkov. Tie pripomínajú svetoznámych hudobníkov ako Hummel, či Liszt, ale samozrejme aj domácich dejateľov, akými boli Ľudovít Štúr, či herecká ikona Jozef Króner. Nielen ich osudy a spojenia s naším mestom vám priblíži sprievodcovská legenda Helena Navrátilová, venovať sa bude aj spomienkam na udalosti
z dejín mesta ako napríklad Sviečková manifestácia.

 

Prihlasovací formulár: 29. 6. 2022, streda, 17:00 

   

  ?

  ?

  povinné údaje

  This form can be submitted up to 19 times.