Rande s mestom: Príbehy pomníkov a pamätných tabúľ Starého Mesta

29. 6. 2022, streda, 17:00
so sprievodkyňou Helenou Navrátilovou

Nielen na významných rodákov Bratislavy, ale aj na mnohé slávne osobnosti, ktoré naše mesto navštívili alebo v ňom pôsobili, môžeme spomínať v uliciach Starého Mesta prostredníctvom pamätných tabúľ a pomníkov. Tie pripomínajú svetoznámych hudobníkov ako Hummel, či Liszt, ale samozrejme aj domácich dejateľov, akými boli Ľudovít Štúr, či herecká ikona Jozef Króner. Nielen ich osudy a spojenia s naším mestom vám priblíži sprievodcovská legenda Helena Navrátilová, venovať sa bude aj spomienkam na udalosti
z dejín mesta ako napríklad Sviečková manifestácia.