Rande s mestom: Prešporský rodák Flóriš Rómer, priekopník archeológie

24. 8. 2022, streda, 17:00
so sprievodkyňou Katarínou Kráikovou

“Len tomu, kto pre niečo horí sa darí trochu zohriať aj toho druhého,“ hovorieval Flóriš Rómer (1815 – 1889). Jeho životná cesta k vytúženému poslaniu objavovať pradávnu históriu viedla z rodného Prešporku po celom Uhorsku. Nebola ľahká. Flóriš Rómer však prekážky prijímal ako príležitosti. V rodnom Prešporku zanechal stopy priekopníka. Na mnohé sa už zabudlo, ale viaceré nájdeme dodnes. Trasa v historickom jadre Bratislavy nás povedie popri budovách, s ktorými bol Flóriš Rómer spätý ako dieťa, študent, pedagóg, väzeň a predovšetkým ako zanietený archeológ. Na  prehliadke vám jeho životné míľniky priblíži sprievodkyňa Katarína Králiková.

Trasa vychádzky vedie v uličkách historického centra Bratislavy a je bezbariérová.