Rande s mestom: Premeny ostrova Grössling

7. 1. 2023, sobota, 14:00 
so sprievodkyňou Marianou Hozlárovou

Dávno zaniknuté dunajské ramená kedysi v Prešporku tvorili množstvo ostrovov a ostrovčekov, medzi nimi aj legendárny Grössling. Nezanikli však úplne, ich trasu dodnes kopírujú krásne ulice. Výstavba mostu Franza Jozefa v roku 1890 bola impulzom pre vznik novej štvrte. Prechod od monarchie ku Československej republike priniesol potrebu nových inštitúcií, škôl, bánk, či poisťovní a zázemia pre administratívne úlohy Bratislavy ako centra Slovenska. Tam, kde sa ešte v 18-tom storočí rozprestierali prevažne lúky, záhrady či ovocné sady, začala  vznikať nová Dunajská štvrť, ktorá sa postupne stala bratislavským finančným centrom. Počas našej prehliadky odhalíme príbehy Šafárikovho námestia, Bezručovej, Grösslingovej, či Štúrovej ulice…

Trasa vychádzky je bezbariérová.