Rande s mestom: Premeny Bratislavy v medzivojnovom období II.

27. 7. 2022, streda, 17:00
so sprievodkyňou Monikou Výbochovou

Jedno z najvýznamnejších období v slovenských dejinách prinieslo Bratislave mnoho zásadných zmien a zasiahlo aj do každodenného života jej obyvateľov. V druhej časti vychádzky si priblížime toto obdobie prostredníctvom charakteristických stavieb vo vtedajšom 3. bratislavskom obvode – v Dunajskej štvrti.