Rande s mestom: Premeny Bratislavy v medzivojnovom období I.

18. 6. 2022, sobota, 14:00
so sprievodkyňou Monikou Výbochovou

Jedno z najvýznamnejších období v slovenských dejinách prinieslo Bratislave mnoho zásadných zmien a zasiahlo aj do každodenného života obyvateľov tohto multietnického mesta. Prenesme sa spoločne v čase a pripomeňme si toto krátke, no mimoriadne dôležité obdobie prostredníctvom charakteristických stavieb a ich architektov. Prvú časť prehliadky ukončíme na Kamennom námestí.