Slovak EnglishEnglishUkrainian
 • Dnes je 2. marec 2024
 • Youtube
 • Instagram
 • Slovak EnglishEnglishUkrainian
Ludwig Bagin a Žofia Lysá PhD.

Rande s mestom: Premeny Bratislavy v medzivojnovom období I.

#architektruaavytvarneumenie
#sprievodcovskenadeje
18. 6. 2022, sobota, 14:00
so sprievodkyňou Monikou Výbochovou

Jedno z najvýznamnejších období v slovenských dejinách prinieslo Bratislave mnoho zásadných zmien a zasiahlo aj do každodenného života obyvateľov tohto multietnického mesta. Prenesme sa spoločne v čase a pripomeňme si toto krátke, no mimoriadne dôležité obdobie prostredníctvom charakteristických stavieb a ich architektov. Prvú časť prehliadky ukončíme na Kamennom námestí.

 

Prihlasovací formulár: 18. 6. 2022, sobota, 14:00 

   

  ?

  ?

  povinné údaje

  Kapacita sa naplnila. Prihlasovanie pre daný termín je ukončené.