Slovak EnglishEnglishUkrainian
 • Dnes je 24. apríl 2024
 • Youtube
 • Instagram
 • Slovak EnglishEnglishUkrainian
Rande s mestom: Prechod od manufaktúr k priemyselným podnikom

Zrušenie poddanstva v roku 1848 umožnilo obyvateľstvu Prešporka hľadať si živobytie v novovznikajúcich manufaktúrach. Rozvoj železničnej aj lodnej dopravy posilnil pozíciu mesta v regióne a umožnil priame spojenie s Viedňou. S postupnou elektrifikáciou a zavádzaním strojov do výroby sa z rodinných podnikov pomaly ale isto stávajú prvé továrne v Prešporku.
Počas prehliadky sa dozviete o okolnostiach, ktoré viedli k premene Prešporka na mesto priemyslu, a tiež príbehy vybraných úspešných podnikov.

Sprevádza: Katarína Čatlošová

Trasa vychádzky je bariérová.

 

Prihlasovací formulár: 12. 8. 2023, sobota, 17:00

  Odhlásenie sa z podujatia

   

  *V prípade, že ste po zaregistrovaní neobdržali potvrdzujúci e-mail s informáciou
  o mieste stretnutia, skontrolujte prosím aj vaše správy v SPAME/ Nevyžiadanej pošte, prípadne napíšte na adresu: m.slosarova@bkis.sk 
  či telefónne číslo: 0918 954 059

  Upozorňujeme návštevníkov, že v priebehu podujatia môže byť vyhotovený fotografický a/alebo video záznam za účelom propagácie podujatí a činnosti BKIS, viac info na www.bkis.sk v časti Ochrana osobných údajov.