Rande s mestom pre rodiny s deťmi: Šiby ryby, mastné ryby

17. 4. 2022, nedeľa, 10:00
so sprievodkyňou Katarínou Gašparovou

“Aby teba blšky, mušky neštípali.” Radostne privítame jar spolu s vílami a vodníkmi, ale aj rybármi a lodníkmi, ktorí vždy po Veľkej noci slávnostne otvárali Dunaj pre širokú verejnosť. Spolu s deťmi sa prejdeme na pravý breh Dunaja, kde si pripomenieme pestrosť veľkonočných zvykov a obyčajov. Potom sa vrátime ku Kačacej fontáne, kde dopovieme riekanku. Ešte k tomu groš, aby bolo dosť.