Rande s mestom pre rodiny s deťmi: Príbehy ukryté v sochách

26. 6. 2022, nedeľa, 10:00
so sprievodkyňou Katarínou Králikovou

Kde jazdil Svätopluk na koni najradšej? Čo niesla Alžbeta v košíku? Koľko divých vtákov pozorovalo bosorku? Viete, odkedy stráži dobrý pastier dom plný hodín? Kto boli tí kamenní ľudia na Rybnom námestí? Aké rozprávky zdobia sochu Hansa Christiana Andersena? Ozaj, hralo sa dievčatko so srnkou alebo so srnčekom? Pre koho písal Pavol Országh Hviezdoslav? Čo majú spoločné zvieratká na Ganymedovej fontáne?
Príďte s deťmi odhaliť príbehy ukryté v sochách.