Rande s mestom pre rodiny s deťmi: Príbehy a legendy vianočného Prešporka

18. 12. 2022, nedeľa, 10:00
so sprievodkyňou Margitou Petríkovou

Prečo nemohli prešporskí rybári na Štedrý deň loviť ryby? Čo v našom meste inšpirovalo svetoznámeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena? A ktoré dobroty nemohli chýbať na štedrovečernom stole starých Prešporčanov? Príďte si s deťmi vychutnať predvianočnú atmosféru Prešporka, zabaviť sa pri interaktívnych úlohách a spoznať pritom kus zaujímavej histórie nášho mesta.
Pre rodiny s deťmi, deti vo veku 4 – 12 rokov.

Trasa vychádzky je BEZBARIÉROVÁ.