Rande s mestom pre rodiny s deťmi: Prešporok – hlavné mesto Uhorska, Bratislava – hlavné mesto Slovenska

21. 8. 2022, nedeľa, 10:00
so sprievodkyňou Martinou Štensovou
Vychádzka je vhodná pre deti od 9 rokov.

Trasa nie je bezbariérová od miesta stretnutia až po Vydrickú bránu. Od tohto miesta len obmedzenia vyplývajúce z nerovnosti dlažby v meste.

Prečo sa Prešporku dostalo tej cti, aby bol hlavným mestom Uhorska? Aké výhody z toho plynuli pre mesto a jeho obyvateľov? Prečo a odkedy sa mesto volá Bratislava a aké má symboly? Počuli ste už o Trojmedzí, ktoré má Bratislava ako jediné hlavné mesto na svete? Aký bol rozdiel medzi voľbou richtára a starostu? Čo mali spoločné korunovácie a dnešné inaugurácie prezidentov? Toto a mnoho iného si rozpovieme.