Rande s mestom: Najlepšia mama v dejinách

Rande s mestom pre rodiny s deťmi: Najlepšia mama v dejinách

Deň matiek si deti a rodičia pripomenú cez príbehy o mamách z našich dejín. Dozvedia sa, ktorá mama získala ako prvá titul Kráľovná matka, čo všetko pre svojho syna riskovala mama Alžbeta Luxemburská aj to, akú mamu mal u nás prvý korunovaný kráľ a tiež o čo najviac dbala mama Mária Terézia.

Sprievodkyňa: Katarína Králiková

Termín: 14. 5. 2023

Trasa vychádzky je BEZBARIÉROVÁ.