Rande s mestom pre rodiny s deťmi: Naj, naj, naj

22. 5. 2022, nedeľa, 10:00
so sprievodkyňou Katarínou Gašparovou

Primaciálny palác, Stará radnica, Františkánsky kostol, Maximiliánova fontána patria medzi najznámejšie pamiatky nášho mesta. A nie náhodou, veď sú aj najkrajšie, najstaršie a najnavštevovanejšie.
A to nie je všetko, lebo sa tu nájde aj najstaršia škola, najstarší hotel, najužší ale aj najstarší dom, najväčší klobúk, ale aj gombík, najdlhšia aj najkratšia ulica, najstarší verejný park, najväčšie sídlisko, ale aj najstaršie ihrisko. Naj, naj, naj, príďte v naj nálade a uvidíte najviac.