Rande s mestom: Ako sa cisárovná Mária Terézia o svoje deti starala

Rande s mestom pre rodiny s deťmi: Ako sa cisárovná Mária Terézia o svoje deti starala

Ako vyzeralo detstvo Márie Terézie? Ako sa starala o svoje deti a ktorú zo svojich dcér mala najradšej? Prečo v roku 1777 zaviedla povinnú školskú dochádzku?
Vychádzka je vhodná pre rodiny s deťmi od 5 rokov.

Sprevádza:  Ivan Chylák

Termín: 17. marca 2024

Trvanie vychádzky: 60 min.

Trasa vychádzky  je bariérová.