Rande s mestom pre nevidiacich a slabozrakých: Sviatočné dni v živote Prešporčanov

O vychádzke: Sviatočné dni v živote Prešporčanov

Život Prešporčanov od dávna spestrovali slávnosti a sviatky, ktoré rozdeľovali bežný rok mešťanov. Mnohé sviatky sa zakladali na cirkevných tradíciách, súviseli s veľkonočnými alebo vianočnými rituálmi, iné si ľudia priniesli z dedinského folklóru, ako napríklad vítanie leta alebo oslavy dobrej úrody. Počas prehliadky si porozprávame, ako sa mešťania na sviatočné dni pripravovali, čo boli špecifiká Prešporka vďaka jeho lokalite a aj o tom, v čom sa líšia dnešné tradície od ich podôb z minulosti.

Dátum konania: 27. 4. 2024, sobota, 14:00

Sprievodkyňa: Katarína Blšták Čatlošová