Rande s mestom pre nevidiacich a slabozrakých: Bratislavský ples včera a dnes

O vychádzke:

Prečo v Prešporku postupne zanikali pouličné fašiangové sprievody a nahradili ich desiatky plesov? Aké fašiangové masky nosil kráľ Matej Korvín a aký dress code treba dodržiavať dnes? Aké zvyky mali cechy, ako sa veselila mestská nobilita a aké faux pas so šarmom zvládli naše súčasné celebrity? To sa dozviete na trase od bývalej kaviarne Múzeum k historickej budove SND, na miestach osláv najveselšieho obdobia roka – fašiangov.

Dátum konania: 10. 2. 2024, sobota, 14:00

Dĺžka trvania vychádzky: 120 minút

Sprievodkyňa: Ľubomíra Černáková

Miesto stretnutia: pred Právnickou fakultou UK, Šafárikovo námestie
Link na google maps: https://maps.app.goo.gl/gEoY9Afp1WQqpRsT8 
Súradnice GPS: 48.141226100262145, 17.116104667053737

Prehľad trasy: Šafárikovo námestie, Múzejná ulica, Vajanského nábrežie, Rázusovo nábrežie, Nám. Ľ. Štúra, Námestie Eugena Suchoňa, Hviezdoslavovo námestie – pred budovou SND