Rande s mestom pre Nepočujúcich: Židovská Bratislava

Rande s mestom pre Nepočujúcich: Židovská Bratislava

Na vlastivednej vychádzke si povieme, kedy prišli Židia do nášho mesta. Navštívime bývalú stredovekú židovskú štvrť. Povieme si, aký je rozdiel medzi štvrťou a getom. Dozviete sa o súčasnej židovskej komunite v Bratislave. Pozrieme si pamätihodnosti, ktoré sa nachádzajú v centre mesta a sú späté so židovskou komunitou. Určite si taktiež priblížime život a dielo najznámejšieho bratislavského rabína Chatama Sofera, ktorý preslávil naše mesto vo svete.

Vychádzka bude tlmočená do slovenského posunkového jazyka.

Sprevádza: Martin Záni

Termín: 5. mája 2024

Trasa vychádzky je čiastočne bariérová.

Čas trvania vychádzky: 100 až 120 min.