Rande s mestom: Primaciálny palác a vianočný mier

Rande s mestom pre Nepočujúcich: Primaciálny palác a vianočný mier

Primaciálny palác bol už od 18. storočia miestom reprezentačných stretnutí. Stretávali sa tu najvýznamnejšie osobností, vrátane kráľov. Po Bitke pri Slavkove si víťaz Napoleon Bonaparte vybral Primaciálny palác za miesto rokovaní, ktoré ukončil štvrtý bratislavský mier na Vianoce 1805. Počas 90 minútovej prehliadky v interiéri paláca tlmočenej do slovenského posunkového jazyka sa dozviete, ako palác vyzeral, kto sa v ňom schádzal a čo urobili mešťania, aby bol uzavretý vianočný mier.

Sprevádza: Katarína Králiková

Termín: 23. decembra 2023

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.