Rande s mestom pre nepočujúcich: Dóm sv. Martina a jeho príbehy

Rande s mestom pre Nepočujúcich: Dóm sv. Martina a jeho príbehy

Najväčší bratislavský kostol sa hrdo vypína ponad budovy hlavného mesta a svojou majestátnosťou nás upozorňuje na bohatú históriu svojich múrov. Nazrite s nami dovnútra tohto chrámu  aj do jeho krýpt a spoznajte jeho poklady.

Nájdeme tu svätého Martina, patróna kostola, ktorý sa nesie na koni – táto socha pochádza z dielne jedného z najvýznamnejších európskych barokových umelcov 18. storočia.
Príbeh o prešporskom duchovi vyrozpráva socha trpiacej Márie so svojim umierajúcim synom v náručí (tzv. Pieta) a v podzemných kryptách spoznáme spôsob pochovávania minulých generácií. V klenotnici vo veži kostola sa pokocháme jemnou prácou výšivkárok a výrobcov šperkov a cirkevných bohoslužobných predmetov, medzi ktorými sa ukrýva aj korunovačný kalich zo 16. storočia.


Sprevádza: Andrea Turanská

Termín: 10. decembra 2023