Rande s mestom: Rande s mestom: Ako sa Bratislava v roku 1536 stala hlavným mestom Uhorského kráľovstva

Ako sa Bratislava v r. 1536 stala hlavným mestom Uhorského kráľovstva

O prehliadke:

Locus autem administrationis regni (donec auspice Deo regnum Hungariae recuperabitur) fiat Posonium. „Sídlom správy kráľovstva (až kým sa s Božou pomocou znovu neoslobodí Uhorské kráľovstvo) nech sa stane Bratislava.“ Viete prečo bola spomedzi všetkých miest Uhorského kráľovstva vybratá za hlavné mesto práve Bratislava? Viac o tomto fascinujúcom príbehu sa dozviete na poslednej tohtoročnej vychádzke, ktorej trasa zohľadňuje potreby ľudí s pohybovými obmedzeniami, jej súčasťou bude aj zastávka v spodných priestoroch Galérie mesta Bratislavy v Pálfiho paláci.

Sprevádza: Ivan Chylák

Dátum: 16. decembra 2023

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.