Slovak EnglishEnglishUkrainian
 • Dnes je 24. apríl 2024
 • Youtube
 • Instagram
 • Slovak EnglishEnglishUkrainian
Rande s mestom: Poklady praveku, pamiatky stredoveku

Prehliadka sa uskutoční na Bratislavskom hrade, kde sídli Slovenské národné múzeum – Historické múzeum. Jeho stála expozícia Dejiny Slovenska nám prezentuje tie najvzácnejšie poklady praveku i unikátne pamiatky stredoveku z územia celého Slovenska. Dozviete sa zaujímavé informácie o spôsobe života ľudí v našich končinách od praveku až po stredovek, uvidíte tie najzaujímavejšie artefakty a príbehy ich objavenia. Napríklad Moravianska venuša má príbehy dva! Jeden o pôvode a druhý o jej objavení. Medzi nimi uplynulo vyše 25 tisíc rokov a za ten čas sa udiali fascinujúce zmeny v spôsobe života obyvateľov našich končín.  Prenesieme sa v dejinách cez dobu Veľkomoravskej ríše až po stredoveké Uhorsko, pretkané kresťanstvom, vojnami, ale aj remeslami a mestskými privilégiami.

Vstupné pre všetkých registrovaných účastníkov tejto prehliadky upravilo SNM–Historické múzeum na jednotnú sumu 5 €. Vstupenky je potrebné kúpiť si pred začiatkom prehliadky v pokladni SNM–HM.

Sprievodkyňa: Katarína Králiková

Trasa vychádzky je BEZBARIÉROVÁ. (SNM má k dispozícii výťahy)

Prihlasovací formulár: 15. 4. 2023, sobota, 14:00 

  Odhlásenie sa z podujatia

  *V prípade, že ste po zaregistrovaní neobdržali potvrdzujúci e-mail s informáciou
  o mieste stretnutia, skontrolujte prosím aj vaše správy v SPAME/ Nevyžiadanej pošte, prípadne napíšte na adresu: m.slosarova@bkis.sk 
  či telefónne číslo: 0918 954 059

  Upozorňujeme návštevníkov, že v priebehu podujatia môže byť vyhotovený fotografický a/alebo video záznam za účelom propagácie podujatí a činnosti BKIS, viac info na www.bkis.sk v časti Ochrana osobných údajov.