Rande s mestom: Po stopách slobodomurárov v Bratislave

24. 9. 2022, sobota, 17:00
so sprievodkyňou Danielou Snovákovou

Čo spája Franza Liszta s vynálezcom Wolfgangom Kempelenom? Mal hudobný génius Johann Nepomuk Hummel niečo spoločné s Milanom Rastislavom Štefánikom? Mystikou opradené príbehy o tajnom spoločenstve rytierov modernej doby ožijú pri našej sobotnej prechádzke miestami, kde sa slobodomurári pravidelne schádzali a rokovali nielen o dianí v liberálnom Prešporku. Vydáme sa v ústrety odkrývaniu známych aj neznámych historických súvislostí a pritom objavíme mnohé zákonitosti a vznešené hodnoty dodnes fungujúceho slobodomurárskeho rádu.