Rande s mestom: Po stopách architekta Emila Belluša

ande s mestom: Po stopách architekta Emila Belluša

Jeden z najvýznamnejších a najrešpektovanejších slovenských architektov, ktorého prínos do architektúry 20. storočia bol taký výrazný, že je mnohými právom považovaný za zakladateľa slovenskej modernej architektúry. Prostredníctvom tých najznámejších stavieb si priblížime jeho rozmanitý profesijný život, a zároveň nahliadneme aj do osobného a rodinného života tejto všestrannej osobnosti.

Sprievodkyňa: Monika Výborchová

Trasa vychádzky je BARIÉROVÁ.