Rande s mestom: Plesy a bály v Prešporku

Trasa vychádzky je čiastočne BARIÉROVÁ.

Hoci sa už blížime k záveru tohtoročnej plesovej sezóny, predsa len vás ešte pozývame vás na vychádzku, na ktorej spoznáte, ako vyzerali prípravy na plesy aj ako plesy  a bály prebiehali. Dozviete sa, kde sa v Prešporku plesy konali a aký mali charakter.

Sprievodkyňa: Helena Navrátilová