Slovak EnglishEnglishUkrainian
 • Dnes je 24. apríl 2024
 • Youtube
 • Instagram
 • Slovak EnglishEnglishUkrainian
Rande s mestom: Peter Pázmany - renesančný arcibiskup v Bratislave

ANNO CHRI MDCXXX PETRUS PAZMANY S.R.E. CARDINALIS ARCHIEPISCOPUS STRIGONIENSIS COLLEGIUM HOC SOCIETATI IESU“ – nápis nad vchodom do bratislavského jezuitského kolégia.
Kto bol spomenutý Petrus Pazmany? Čo to znamenalo, byť ostrihomským arcibiskupom? Ako sa Peter Pázmany postaral o rozvoj renesančnej architektúry v Uhorskom kráľovstve? Zostali po ňom nejaké stopy v Bratislave?

Trasa vychádzky je bariérová.

Sprievodca: Ivan Chylák

Prihlasovací formulár: 15. 7. 2023, sobota, 17:00

  Odhlásenie sa z podujatia

   

  *V prípade, že ste po zaregistrovaní neobdržali potvrdzujúci e-mail s informáciou
  o mieste stretnutia, skontrolujte prosím aj vaše správy v SPAME/ Nevyžiadanej pošte, prípadne napíšte na adresu: m.slosarova@bkis.sk 
  či telefónne číslo: 0918 954 059

  Upozorňujeme návštevníkov, že v priebehu podujatia môže byť vyhotovený fotografický a/alebo video záznam za účelom propagácie podujatí a činnosti BKIS, viac info na www.bkis.sk v časti Ochrana osobných údajov.