Slovak EnglishEnglishUkrainian
  • Dnes je 24. apríl 2024
  • Youtube
  • Instagram
  • Slovak EnglishEnglishUkrainian
Rande s mestom: Premeny ostrova Grössling repríza

Dávno zaniknuté dunajské ramená, tvorili kedysi v Prešporku množstvo ostrovov a ostrovčekov, medzi nimi legendárny Grössling. Nezanikli však úplne, ich trasu dodnes kopírujú krásne ulice.  Výstavba mostu Franza Jozefa v roku 1890 bola impulzom pre vznik novej štvrte. Prechod od monarchie k Československej republike priniesol potrebu nových inštitúcií, škôl, bánk či poisťovní a zázemia pre administratívne úlohy Bratislavy ako centra Slovenska. Tam, kde sa ešte v 18-tom storočí rozprestierali prevažne lúky, záhrady či ovocné sady, začala  vznikať nová Dunajská štvrť, ktorá sa postupne stala bratislavským finančným centrom. Počas prehliadky odhalíte príbehy Šafárikovho námestia, Bezručovej, Grösslingovej, či Štúrovej ulice.

Sprevádza: Mariana Hozlárová

Trasa vychádzky je bezbariérová.
Trvanie vychádzky: 120 minút

 

Prihlasovací formulár: 23. 3. 2024, sobota, 14:00

    Odhlásenie sa z podujatia

      *V prípade, že ste po zaregistrovaní neobdržali potvrdzujúci e-mail s informáciou o mieste stretnutia, skontrolujte prosím aj vaše správy v SPAME/ Nevyžiadanej pošte, prípadne napíšte na adresu: m.slosarova@bkis.sk  či telefónne číslo: 0918 954 059 Upozorňujeme návštevníkov, že v priebehu podujatia môže byť vyhotovený fotografický a/alebo video záznam za účelom propagácie podujatí a činnosti BKIS, viac info na www.bkis.sk v časti Ochrana osobných údajov.