Slovak EnglishEnglishUkrainian
 • Dnes je 4. december 2023
 • Youtube
 • Instagram
 • Slovak EnglishEnglishUkrainian

Rod Pálffyovcov patrí k novej generácii uhorskej šľachty, ktorá si vybudovala svoje postavenie na oddanosti habsburgovskému rodu v pomoháčskom období. Počas vychádzky si pripomenieme najvýznamnejších členov toho starého rodu – Mikuláša, Pavla, Leopolda, Jána či Štefana Pálffyovcov a navštívime nielen paláce, v ktorých v Bratislave bývali, ale aj miesto ich posledného odpočinku, opradené tajomstvom.

Sprevádza: Ingrid Desdevises

Trasa vychádzky je bariérová.

 

Prihlasovací formulár: 21. 10. 2023, sobota, 14:00

  Odhlásenie sa z podujatia

   

  *V prípade, že ste po zaregistrovaní neobdržali potvrdzujúci e-mail s informáciou
  o mieste stretnutia, skontrolujte prosím aj vaše správy v SPAME/ Nevyžiadanej pošte, prípadne napíšte na adresu: m.slosarova@bkis.sk 
  či telefónne číslo: 0918 954 059

  Upozorňujeme návštevníkov, že v priebehu podujatia môže byť vyhotovený fotografický a/alebo video záznam za účelom propagácie podujatí a činnosti BKIS, viac info na www.bkis.sk v časti Ochrana osobných údajov.