Rande s mestom: Od sv. Michala po Mirbachov palác

1. 10. 2022, sobota, 14:00
so sprievodcom Zsoltom Lehelom

Dve ulice – Michalská a Sedlárska a dve námestia – Hlavné a Františkánske, budú stredobodom našej pozornosti. Pripomenieme si dávnu minulosť a objavíme “súčasné” zmeny.