Rande s mestom: Od meštianky po univerzitu

26 3. 2022, sobota, 14:00
s Katarínou Čatlošovou

Dejiny škôl v Bratislave majú dnes viac ako tisícročnú históriu. Spočiatku sa rozvíjajúce nižšie školstvo už v 15.storočí vďaka Matejovi Korvínovi nakrátko doplnila prvá univerzita. Obdobie reformačných a následne rekatolizačných snáh ovplyvnilo aj vznik cirkevných škôl. Niektoré z nich sa po určitých obmenách zachovali dodnes. K učiteľom, ktorí najviac pozdvihli vzdelávanie bratislavských študentov, jednoznačne patrí Matej Bel, rektor evanjelického lýcea.
Všeobecne sa však úroveň škôl výrazne líšila od kvality učiteľov. Až školská reforma Márie Terézie priniesla jednotný systém vyučovania. Viaceré školské ustanovizne putovali po rôznych budovách v meste a občas sa dostali aj na prekvapivé miesta. Školské lavice sa istý čas nachádzali aj na Bratislavskom hrade a svoje študentské roky tu strávil Anton Bernolák. Ani priestory dnešnej Univerzity Komenského neboli pôvodne určené pre študentov.
Čomu mala slúžiť budova Univerzity Komenského? Prečo Anton Bernolák študoval na Bratislavskom hrade? Ako Matej Bel naučil svojich študentov latinčinu? O tom všetkom sa dozviete na prehliadke o bratislavských školách.