Ludwig Bagin a Žofia Lysá PhD.

Rande s mestom: Od barbakánu po prvý mrakodrap

#uliceanamestia
2. 7. 2022, sobota, 17:00
so sprievodcom Zsoltom Lehelom

Cestou s legendárnym sprievodcom a lektorom kurzu Sprievodca cestovného ruchu BKIS – Zsoltom Lehelom prejdete najstarším, dodnes funkčným kamenným mostom v Starom Meste, spoznáte architektonickú mnohotvárnosť námestia SNP. Krátko postojíte na ploche najväčšej poštovej známky, zaregistrujete diela trinástich sochárov, dozviete sa, kde bolo “Anča-korzo”, kto vykonal prvú operáciu s narkózou v Uhorsku, ako vzniklo BIB a …mnoho iných zaujímavostí, pričom zostane priestor aj pre jednu z množstva bratislavských povestí..

Prihlasovací formulár: 2. 7. 2022, sobota, 17:00 

     

    ?

    ?

    povinné údaje

    Kapacita sa naplnila. Prihlasovanie pre daný termín je ukončené.