(Ne)známe príbehu architektúry 20. storočia

Rande s mestom: (Ne)známe príbehy architektúry 20. storočia

Manderlák, Prior, Modrý kostolík, Eurovea, Filozofická fakulta UK či Fajnorka. Známe budovy, o ktorých už viete všetko. Ale naozaj? Poďte s pani sprievodkyňou Ľubkou Černákovou rozvinúť ich príbehy trochu viac do šírky a pohľadať ďalšie zaujímavé informácie, príbehy a súvislosti. Určite budete prekvapení. A keby aj nie, aspoň sa pobavíte na historických perličkách a dozviete sa niečo aj o málo známych oblastiach vedy a pokroku.

Sprevádza: Ľubomíra Černáková

Termín: 16. septembra 2023

Trasa vychádzky je bariérová.