Rande s mestom: Na hranici Starého a Nového Mesta

22. 10. 2022, sobota, 14:00
so sprievodkyňou Andreou Turanskou

Z geografickej polohy Bratislavy vyplýva, že jej rozširovanie smeruje predovšetkým smerom na Východ. Bratislava Nové Mesto je prvá mestská časť týmto smerom, tiahnúca sa úpätím Malých Karpát. Nenájdeme v nej mestské paláce, na krásnu architektúru však chudobná vôbec nie je. Na jej rozvoji zanechala stopy predovšetkým priemyselná revolúcia a nárast obyvateľstva Bratislavy. Nové Mesto sa spája s menami ako Ignác Feigler, Fridrich Weinwurm, či Dušan Jurkovič.
Na aktuálne známe osobnosti architektúry taktiež núdzu nemáme. Autori Tržnice, či budovy dnes už zbúraného Istropolisu patria medzi špičku socialistického realizmu. Obytné kolónie, funkcionalistické domy, prvé betónové sídliská a ich umelecké diela popretkávané históriou minulých storočí… To všetko bude naším cieľom počas sobotnej prehliadky hraničnej časti Nového Mesta. Vyberieme sa od budovy konskej železnice, cez Trnavské a Račianske mýto, okolo Filiálky späť k Istropolisu.

Tešíme sa na vás!

Vychádzka je ČIASTOČNE BEZBARIÉROVÁ, na trase sa však vyskytnú aj schody, ktoré budú  musieť účastníci s invalidným vozíkom náročnejšie obchádzať.