Rande s mestom: Mikulášske stretnutie

3. 12. 2022, sobota, 14:00
so sprievodkyňou Helenou Navrátilovou

Sviatok sv. Mikuláša je čas, na ktorý sa tešia predovšetkým deti. V starej Bratislave bol tradične oslavovaný organizovaním jarmokov a prezentáciou cechov.
Na vychádzke s legendárnou a najstaršou aktívnou sprievodkyňou po Bratislave pani Helenou Navrátilovou si pripomenieme tradíciu osláv i cirkevné pamiatky zasvätené tomuto svätcovi. Nevynecháme ani povesti, ktoré si v tomto čase rozprávali Prešporčania.

Trasa vychádzky JE bezbariérová.