Slovak EnglishEnglishUkrainian
 • Dnes je 16. apríl 2024
 • Youtube
 • Instagram
 • Slovak EnglishEnglishUkrainian

Rande s mestom: Mesto vo vojne, vojna v meste

23. 7. 2022, sobota, 17:00
so sprievodkyňou Evou Čubríkovou

Vojny sprevádzajú ľudstvo od nepamäti a sú aj neoddeliteľnou súčasťou dejín nášho mesta. Sú medzi nami takí, ktorí si pamätajú 2. svetovú vojnu, kým pre mnohých z nás je to už dávna dejinná udalosť nemysliteľná v 21. storočí. A predsa sa vojny nevyhli ani storočiu, v ktorom žijeme a je to téma nanajvýš aktuálna…

Prihlasovací formulár: 23. 7. 2022, sobota, 17:00 

   

  ?

  ?

  povinné údaje

  This form can be submitted up to 4 times.