Rande s mestom: Mária Terézia – kráľovná reformátorka

22. 6. 2022, streda, 17:00
so sprievodkyňou Martinou Štensovou

Mohli PPP projekty existovať už v 18. storočí? Dala Mária Terézia vakcinovať svojich synov? Aké reformy Mária Terézia zaviedla, a ktoré z nich nám ju dodnes pripomínajú? Prečo dala všetkým dcéram meno Mária a načo im bolo toľko krstných mien? Ako vyzeralo súsošie, ktoré vandali zničili? Povieme si, čo všetko dokázala táto žena najmä vďaka tomu, že sa obklopila múdrymi poradcami, ktorým načúvala a svoju moc využila na presadenie ich zlepšovákov.