Rande s mestom Špeciál pri príležitosti Medzinárodného dňa turistických sprievodcov

21. 2. 2023
Sprievodkyňa: Katarína Čatlošová

Dejiny mesta Bratislavy sú nám dnes známe najmä vďaka nadšeným záujemcom o históriu a kultúrny život. Pri príležitosti Medzinárodného dňa turistických sprievodcov si pripomenieme životy niekoľkých osobností, ktoré sa zaslúžili o zaznamenávanie formujúcich udalostí nášho mesta. Dozviete sa, kto mal doma “prešporský Louvre”, čia osobná zbierka kníh tvorila základ mestskej knižnice, či kto uchránil materiály z mestského archívu pred ohrozením počas vojny.