Rande s mestom: Korunovácie Prešporka – inaugurácie Bratislavy

Rande s mestom: Korunovácie Prešporka - Inaugurácie Bratislavy

Odkedy boli v Prešporku korunovácie a odkedy inaugurácie? Aký bol ich  priebeh? Čo mali spoločné? Aký je rozdiel medzi kráľom a prezidentom? Aký bol program pre kráľov a aký pre prezidentov? Porovnáme si cestu inauguračnú s cestou korunovačnou. Povieme  si program na korunovačný deň jedinej kráľovnej korunovanej v Prešporku a dosiaľ jedinej prezidentky inaugurovanej v Bratislave. Ktorá z nich to mala náročnejšie?

Trasa vychádzky je bariérová.

Sprievodkyňa: Marttina Štensová

Termín: 8. júla 2023