Rande s mestom: Hudobníci pochovaní na Cintoríne pri Kozej bráne

5. 11. 2022, sobota, 14:00
so sprievodkyňou Zuzanou Godárovou

V prvú novembrovú sobotu sa vyberieme na evanjelický cintorín pri Kozej bráne, ktorý vznikol v rámci jozefínskych reforiem za druhou líniou mestského opevnenia – za Palisádami. Pre mnohých neznáma zelená oáza uprostred mesta si zachovala svoj ráz. Navštívime miesta odpočinku niekoľkých významných hudobníkov. Krátko sa pristavíme aj pri hroboch niektorých ďalších osobností, ktoré sú tu pochované.

Trasa vychádzky NIE JE CELKOM BEZBARIÉROVÁ, jej súčasťou bude aj niekoľko schodov a stúpanie do kopca, preto zvoľte primeranú obuv.