Rande s mestom: Emil Belluš – ikona funkcionalistickej architektúry na Slovensku

Rande s mestom: Emil Belluš - ikona funkcionalistickej architektúry na Slovensku

Emil Belluš sa stal ikonou slovenskej funkcionalistickej architektúry…a nielen to. Stál pri zrode architektonického školstva na Slovensku, bol vášnivým veslárom, ale aj utajeným scénografom. V jeho architektonickej tvorbe ťažko nájdeme oblasť, ktorej by sa nevenoval. Staval bytové domy, internáty, banky, technické aj sakrálne stavby. O ich kvalite svedčí aj to, že väčšina z nich dodnes slúži svojmu účelu.

Sprevádza: Eva Čubríková

Termín: 16. augusta 2023

Trasa vychádzky je bezbariérová, jej súčasťou sú obrubníky chodníkov.