Rande s mestom: Dunajské trhy, veľtrhy a ich osobnosti

Rande s mestom: Rande s mestom: Dunajské trhy, veľtrhy a ich osobnosti

Prechádzka po stopách trhov a po stopách osobností s víziou rozvoja krajiny aj v neľahkom až krízovom medzivojnovom období. Hneď 1. veľtrh však pritiahol aj prezidenta T. G. Masaryka na jeho 1. povojnovej návšteve Bratislavy. V r. 2021 uplynulo 100 r. od 1. Orientálneho trhu; tohtoročné leto prináša storočnicu definitívneho názvu: MDV, 23.8. – 2.9. 1923. Dozviete sa tiež, ako s týmito podujatiami a osobnosťami súvisí budova Komenského univerzity, PKO či YMCA a celý rad pozoruhodností z tejto doby.

Sprevádza: Štefan Kmeť

Termín: 2. septembra 2023

Trasa vychádzky je bezbariérová.