Rande s mestom: Dunajské nábrežie

23. 4. 2022, sobota, 12:00
s pani sprievodkyňou Helenou Navrátilovou

Na vychádzke s legendárnou pani sprievodkyňou Helenou Navrátilovou sa prejdeme časťou dunajského nábrežia (ľavobrežného) medzi Starým mostom
a mostom SNP. Povieme si o všetkých zmenách, ktorými prešlo od čias našich starých rodičov. Načrtneme si aj budúcnosť a na záver si pozrieme panorámu nábrežia aj z pravého brehu Dunaja.