Slovak EnglishEnglishUkrainian
 • Dnes je 24. apríl 2024
 • Youtube
 • Instagram
 • Slovak EnglishEnglishUkrainian

Rande s mestom: Dunajské nábrežie III. – od múzea cez Štúrovo námestie…

21. 9. 2022, streda, 17:00
so sprievodcom Štefanom Kmeťom

Prechádzka  odkryje ďalší diel nábrežia na bratislavskej strane. Spoznáme významné diela a udalosti v tejto časti Starého Mesta, ale aj život a osudy osôb, ktorých menami sa hrdia tunajšie ulice, námestia a paláce. Čiže od Fajnorovcov aspoň po „nultý poludník“ Samuela Mikovíniho a okolie. Viete, kde sa vzalo meno Hviezdoslav, alebo kam viedla niekoľkokilometrová lipová alej za Dunajom? A iste si ešte o čosi viac prehĺbime aj znalosti o Dunaji a stavbách, čo s ním súvisia.
V prípade nepriaznivejšieho jesenného počasia, bude trasa vychádzky využívať závetrie a suché miesta.

Trasa vychádzky JE BEZBARRÉROVÁ.

 

Prihlasovací formulár: 21. 9. 2022, streda, 17:00 

   

  ?

  ?

  povinné údaje

  This form can be submitted up to 18 times.