Rande s mestom: Dunajské nábrežie II. (pravá strana)

17. 8. 2022, streda, 17:00
so sprievodcom Štefanom Kmeťom
Trasa vychádzky je bezbariérová, minimálne prevýšenie len pri vstupe do Sadu Janka Kráľa.

Pokračovanie prechádzok po nábreží Dunaja, tentokrát sa vyberieme proti prúdu
po ľavom brehu. Aj tento breh Dunaja žil korunováciami, odvtedy tu, no aj vo svete, pribudlo pár pamiatok na našu blízku či vzdialenú históriu. Zájdeme do sadu, pristavíme sa na zástavke Viedenskej Električky aj Propeleru, povieme si aj niečo
o Petržalke a spomenieme aj slávne či neslávne-známe osobnosti, ktorým stál Dunaj a Bratislava za pohľad aspoň z tejto strany.