Rande s mestom: Duma Bratislavská | K 200. výročiu narodenia Janka Kráľa

23. 4. 2022, sobota, 14:00
s pani sprievodkyňou Ľubkou Černákovou

Nepoznáme jeho podobu, nepoznáme miesto, kde je pochovaný. Málo vieme o tom, kadiaľ blúdila jeho duša, keď ho mučili tak surovo, že ešte mládenec celkom ošedivel. Burič, grobian, bez citu k žene, zato s hlbokou účasťou k ťažkému osudu slovenského ľudu. Divný Janko. Janko Kráľ. Opustil Bratislavu, ako inak, s pobúrením v srdci a s básňou na perách. Tá báseň sa volá Duma Bratislavská. A Duma bratislavská sa symbolicky volá aj naša vychádzka o Bratislave a o naozaj „divnom“ osude Janka Kráľa.