Rande s mestom: Diela sochára Jozefa Pospíšila

10. 8. 2022, streda, 17:00
so sprievodkyňou Katarínou Kráikovou

Sochár Jozef Pospíšil (1897 – 1976) prežil väčšinu života v Bratislave. Jeho práce však nájdeme po celom Slovensku. Každú bustu, sochu, reliéf či pamätník tvoril za pohnutých okolností. Niekedy súviseli s udalosťami v republike, inokedy s napätou situáciu medzi umelcami. Na prehliadke si zároveň pripomenieme významné osobnosti z našich dejín. Diela sochára Jozefa Pospíšila, ktoré zdobia historické jadro Bratislavy vám priblíži sprievodkyňa Katarína Králiková.

Trasa vychádzky vedie v uličkách historického centra Bratislavy a je bezbariérová.