Slovak EnglishEnglishUkrainian
  • Dnes je 2. marec 2024
  • Youtube
  • Instagram
  • Slovak EnglishEnglishUkrainian
Rande s mestom: Dejinami Karlovej Vsi

Prejdite sa s nami zákutiami Karlovej Vsi a spoznajte jej históriu. Dozviete sa o pôvode názvu. Ukážeme si aké poklady ukrýva. Čím sa jej obyvatelia v minulosti živili. Čo ponúka dnes jej obyvateľom a návštevníkom. Čo šíri jej dobré meno vo svete. Kto bol Ferdiš Juriga a veľa ďalších zaujímavých poznatkov o mestskej časti a jej obyvateľoch.

Trasa vychádzky je bezbariérová.

Sprievodca: Martin Záni

Vstup voľný Prihlasovanie nie je potrebné.
Miesto stretnutia: pri fontáne v parku v areáli Vodárenského múzea

https://goo.gl/maps/pbXuCzmnjvDuRgmcA
48.14723554001538, 17.061655536370694