Rande s mestom: Cirkevné budovy Starého Mesta

30. 7. 2022, sobota, 17:00
so sprievodkyňou Michaelou Józsovou

Určite dobre poznáte Dóm svätého Martina, ale vedeli by ste nájsť kaplnku svätej Kataríny, či svätého Ladislava? Viete, prečo a kedy bolo založené Jezuitské kolégium?
Počas prechádzky ulicami centra sa dozviete odpovede na tieto otázky, kde sa skrývajú mnohé ďalšie budovy spojené s cirkvou, aj aké rehole sú súčasťou histórie Bratislavy, kde pôsobili a ako sa dnes ich kláštory, kaplnky, či kostoly využívajú.