Rande s mestom: Cintorín Slávičie údolie

Rande s mestom: Slávičie údolie

Kedy vznikol Cintorín Slávičie údolie? Pre koho bol tento cintorín určený? Aké mená a príbehy sa schovávajú za náhrobnými kameňmi?

Trasa vychádzky je bariérová.

Sprievodca: Ivan Chylák

Termín: 19. júla 2023

Miesto stretnutia a začiatok vychádzky: hlavný vchod do cintorína Slávičie údolie

.