Rande s mestom: Cez Hausbergeln na Nový svet

Rande s mestom: Cez Hausbergeln na Nový Svet

Na vychádzke prejdeme uličkami bývalého vinohradníckeho záhonu nazývaného Hausbergeln. Uvidíme zástavbu, ktorá tu vznikla po roku 1918 pre nových štátnych úradníkov, lekárov, bankárov pracujúcich pre novovzniknutú republiku. Predstavíme si tvorbu nielen českých architektov, ktorí tu pôsobili, ale tiež slovenských, židovských či nemeckých architektov vo vtedy ešte stále viac národnostnom meste.  Nevynecháme nadčasovú budovu Kochovho sanatória. Priblížime si nielen životný príbeh zakladateľa sanatória, ale aj príbehy obyvateľov domov a víl v tejto krásnej štvrti.

Sprevádza: Nikola Bakardžiev

Termín: 27. januára 2024

Trasa vychádzka je bariérová.