Rande s mestom: Bratislavský ples včera a dnes

Trasa vychádzky JE BEZBARIÉROVÁ.

Prečo v Prešporku postupne zanikali pouličné fašiangové sprievody a nahradili ich desiatky plesov? Aké fašiangové masky nosil kráľ Matej Korvín a aký dress code treba dodržiavať dnes? Aké zvyky mali cechy, ako sa veselila mestská nobilita a aké faux pas so šarmom zvládli naše súčasné celebrity? To sa dozviete na trase od bývalej kaviarne Múzeum k historickej budove SND, na miestach osláv najveselšieho obdobia roka – fašiangov.

Sprievodkyňa: Ľubomíra Černáková